024479042
info@barzikrediti.eu

Искам кредит

Вземи кредит на мига до минути

Искам бърз кредит

Когато се обърнете към фирма с молбата искам да изтегля кредит, размерът за който ви одобрят, ще бъде прехвърлен директно към банковата ви сметка в рамките на 1-2 минути, след като компанията одобри заявлението и вие подпишете договор за кредит като въведете кода, изпратен с SMS на телефона ви. Тогава споразумение то ще придобие юридическа сила.

Искам да изтегля кредит

Има три основни начина за заемане на пари от фирма:

  • Паричните средства могат да се получат в брой от офис на организацията. Необходимо е да се получи по-подробна информация за работното време на конкретната организация. Начинът е подходящ за клиенти, живеещи в град, в който има офиси на кредитната компания.
  • Директен превод към банковата сметка. Методът е много удобен, тъй като банковият превод е най-удобният и бърз начин.
  • С помощта на системи за парични преводи като EasyPay. Почти всички компании предоставят възможност за получаване на средства по този начин.

Искам да изтегля жилищен кредит

Важно е да се отбележи, че добрата кредитна история е задължителна за търсенето на жилищни заеми при благоприятна лихва. Получаването на жилищен кредит, заем за кола или дори частен студентски заем зависи от данните за клиента в базата на ЦКР.

Важно е да не допускате големи просрочия и да поддържате кредитната си история добра. Автоматично, вашата кредитоспособност и кредитната ви история ще ви осигурят по-големи шансове за сбъдване на мечтата за нов дом.

Искам кредит с лошо ЦКР

Отчита се нивото на кредитна история. Неговото състояние се взема предвид при изчисленията за точкуване, при определяне на условията за кредитиране на конкретен кандидат. Но това няма значение при вземането на решение относно целесъобразността на сътрудничеството. Процентът на одобрение на заявленията в по-голямата част от фирмите съответства на 90-98%.

Искам да рефинансирам

В случая с небанковите финансови институции, закъсненията по дълговете не трябва да ви плашат, защото е важно те да бъдат окончателно платени накрая. Голям проблем възниква, когато сте били записани в ЦКР и закъсненията надвишават 30 календарни дни. Има и случаи, в които някои фирми могат да пренебрегнат това, ако непогасената сума е много малка или ако не е била забавена за много дълъг период от време.