024479042
info@barzikrediti.eu

Българските банки отпускат кредити и на българи в чужбина

Вземи кредит на мига до минути

Независимо дали живеете в страната или постоянното ви местожителство е зад граница, можете да получите интернет кредити от българските банки и нефинансови институции, ако отговаряте на определени условия.

Те много наподобяват условията, които се изискват от българските кредитоискатели, но има някои характерни особености. Би трябвало да подсигурите документални доказателства за вашата уседналост, наличието на работа или доходи от друг постоянен източник. Част от тези документи изискват допълнителна легализация, която може да бъде направена чрез посолство или консулство в страната, в която пребивавате. Банката задължително изисква и лице за контакт в България, с което може да поддържа сигурна кореспонденция. Тази кореспонденция гарантира на кредитната институция, че всяко писмо, призовка или покана ще бъдат получени навреме и няма да се стигне до допълнителни проблеми при закъснение или неплащане на вноски.

Кредити за българи работещи в чужбина

Кредитите, които се отпускат на българи зад граница, са различни по вид. Най-често са ипотечни, като за гаранция служи имот на кредитополучателя в страната. За този вид заем се изисква или лично присъствие, или наличие на генерално пълномощно за представителя му в България, в което конкретно да е описан имотът, който служи за обезпечение. Съществува риск нотариусът да не приеме пълномощното, затова е добре да се направи предварителна консултация с юрист, специалист по имуществено право.

Отпускат се и потребителски кредити, овърдрафти и рефинансиращи заеми, като всеки отделен казус отнема повече време за подготовка, отколкото за граждани, живеещи в страната. Това е напълно естествено, тъй като проверката в кредитните регистри в чужда държава отнема технологично време. Финансовата стабилност на заемоискателя е от изключително значение, но решението на банката се влияе от много други фактори, сред които е и състоянието на икономиката в държавата, в която той пребивава. Така например, по-трудно може да се отпуснат необезпечени кредити на българи, постоянно живеещи в Гърция, поради риска да загубят работата или инвестициите си при евентуален тотален срив на местната икономика.