024479042
info@barzikrediti.eu

Няколко съвета за бързи кредити

Кредит до минути до заплата

Няколко важни съвета за ползване на бърз онлайн кредит

Все по – голяма част от българските семейства се нуждаят от спешни пари, за да покрият неотложни нужди, да закърпят семейния бюджет до заплата, да погасят дължими суми по лизинг, кредит или за да си платят месечните сметки. Така или иначе все по-често ни се налага да търсим заеми и то веднага, за да можем да се справим в различни кризисни ситуации.

Услугата, която се предлага от различни финансови институции и организации „бързи кредити“ има за цел да помогне на хората в такива кризисни за тях ситуации. Принципа на отпускане на бързи кредити е един и същ при всички организации, които предлагат такъв тип кредитиране: разглеждане на кандидатурата до 30 – 45 мин., отговор и превеждане на исканата сума в рамките на деня. Не се изискват гаранции и представяне на финансови обезпечения, а единствено лична карта.

До тук добре, но има някой неща, които е добре да направите преди да кандидатствате за бързи кредити.

Когато решите да кандидатствате за бързи заеми е добре преди да се обърнете към някоя финансова институция да се информирате подробно при какви условия се отпускат кредитите и какви лихви трябва да заплатите за исканата от вас сума. Трябва да сте наясно, че при този тип бързо кредитиране лихвите са доста по – високи от обичайните. Това е разбираемо, тъй като за отпускане на кредита не се изискват почти никакви документи и гаранции. Другото, с което трябва да сте напълно наясно е, че „безплатен обяд няма” и ако кандидатствате за бързи кредити трябва да сте напълно сигурни, че можете да върнете кредита си в уговорения срок. В противен случай с всеки просрочен ден ви се начисляват лихви, които с всеки следващ ден се увеличават, а ако не погасите заема си в 7 дневен срок, вашият кредит ще бъде прехвърлен към агенция по взимания.