024479042
info@barzikrediti.eu

Пари до заплата

Вземи кредит на мига до минути

Пари до заплата без поръчител

Ако обмисляте да теглите кредит, е добре да знаете, че може да се обърнете към лицензираните и гъвкави кредитни компании за бързи онлайн заеми. За тях не се изисква обезпечение или поръчител, както и доказване на доход или безупречна кредитна история.

Предимства на заемите до заплата

  • Можете да имате парите в сметката си за по-малко от 24 часа (това включва както анализа и одобрението на вашата заявка, така и действителния превод на пари);
  • Изисква се да имате поне минимален доход, независимо от неговия източник. Например, при анализа на файла със заявката ви, се вземат предвид доходите от майчинство, издръжки, обезщетения, наеми, ренти, дивиденти, лицензи и дори месечни преводи от лице, работещо в чужбина. С други думи, дори ако всъщност не работите на месечна база, но имате този минимален източник на доходи, имате право на такова искане;
  • Когато се нуждаете от доказване на доход, то става изключително лесно чрез представяне на извлечение от сметката, получено на място (дори и от онлайн приложенията на банковата институция, в която сте открили сметката). Има обаче и редица небанкови финансови институции, които не изискват наличието на банкова сметка на ваше име. Препоръчително е да вземете предвид това, ако нямате акаунт;
  • Няма изискване за представяне на доказателство за стаж на последното работно място, което означава, че бърз онлайн заем могат да получат и хора, които са в преходен период от една работа към друга;
  • Не се изисква безупречна кредитна история. Това е друг положителен аспект, който тези небанкови финансови институции притежават. Следователно, трябва да се отбележи, че отговаряте на условията да получите кредит, дори ако нямате безупречна кредитна история по отношение на предишно сътрудничество с банкови и небанкови финансови институции;
  • Някои фирми имат нулеви лихви и такси за първата заявка. Наистина отпусканата сума е малко по-ниска в тези случаи, но това няма да бъде пречка, ако сумата е в съответствие с вашите изисквания;
  • Всички лихви, такси и комисионни са ясно упоменати, което означава, че потребителят знае колко ще трябва да плати още от момента на кандидатстване;
  • Както бе споменато по-горе, всички процедури могат да се извършват онлайн, включително за подписване на договора за кредит.
  • Това, което прави този вид заем особен привлекателен е факта, че никой не ви пита защо имате нужда от тези пари. С други думи, не е необходимо да обосновавате целта или предназначението на исканите средства.
  • Предсрочното погасяване вече не е проблем, тъй като няма такси за това действие. Ако сте в състояние да изплатите целия заем на следващия ден, дори се насърчавате да го направите. Това е друга основна разлика от банковите финансови институции.

Пари до заплата са идеалното решение във всяка ситуация!

Започнете процеса, като съпоставите сумата на заема спрямо собствения си бюджет. За да определите собствената си финансова свобода на действие, просто сравнете  приходите и разходите във вашето домакинство. Ако се нуждаете от малка сума, която може да върнете от следващата си заплата, може да кандидатствате за заем до заплата.

[