024479042
info@barzikrediti.eu

Кредит без поръчител и без превод на работна заплата

Вземи кредит на мига до минути

Кредит без поръчител и без превод на работна заплата

Оглеждате се за кредит без поръчител и без превод на работна заплата?

Изисквания към кредитополучателите

Заявленията за заеми често се разглеждат 24/7, както и на празници и през уикенда. За да получите заем с ниска лихва без превод на работна заплата от кредитна компания, трябва да отговаряте на минимален набор от изисквания:

 • възраст над 18 години;
 • българско гражданство и официална регистрация за местоживеене;
 • валидна лична карта;
 • наличие на мобилен телефон и електронна поща;
 • активна банкова карта на името на кредитополучателя.

Как небанковите дружества се различават от банките?

Макар, че днес съществуват и банкови кредити без превод на работна заплата, много по лесно за потребителите е да получат небанков заем. За разлика от банковите кредити, за такъв няма да се изисква:

бързи кредити лесни
 • доказателство за доход;
 • поръчителство;
 • информация за предназначението на парите;
 • добра кредитна история (въпреки че, разбира се, ако съществува, шансовете за одобрение на заявлението се увеличават и лихвата ще бъде по-малка).

Как работят фирмите за бързи кредити?

Различните кредитни институции определят свои собствени правила, но като цяло условията във фирмите са приблизително еднакви.

 • За нови клиенти много от фирмите отпускат кредити с 0% лихва;
 • Размер на бързите онлайн кредити е от няколко стотин до няколко хиляди лева;
 • Срок на кредита е от няколко седмици до няколко месеца;
 • Допуска се лоша кредитна история;
 • Работно време – денонощно;
 • Бързина на обработка на заявката – от 5 до 10 минути (в някои случаи – 1-2 часа);
 • Кредитиране на средствата – до 24 часа.

Кредит без превод на работна заплата

Изисквания към кредитополучателите

Заявленията за заеми често се разглеждат 24/7, както и на празници и през уикенда. За да получите заем с ниска лихва без превод на работна заплата от кредитна компания, трябва да отговаряте на минимален набор от изисквания:

 • възраст над 18 години;
 • българско гражданство и официална регистрация за местоживеене;
 • валидна лична карта;
 • наличие на мобилен телефон и електронна поща;
 • активна банкова карта на името на кредитополучателя.

Как небанковите дружества се различават от банките?

Макар, че днес съществуват и банкови кредити без превод на работна заплата, много по лесно за потребителите е да получат небанков заем. За разлика от банковите кредити, за такъв няма да се изисква:

 • доказателство за доход;
 • поръчителство;
 • информация за предназначението на парите;
 • добра кредитна история (въпреки че, разбира се, ако съществува, шансовете за одобрение на заявлението се увеличават и лихвата ще бъде по-малка).

Как работят фирмите за бързи кредити?

Различните кредитни институции определят свои собствени правила, но като цяло условията във фирмите са приблизително еднакви.

 • За нови клиенти много от фирмите отпускат кредити с 0% лихва;
 • Размер на бързите онлайн кредити е от няколко стотин до няколко хиляди лева;
 • Срок на кредита е от няколко седмици до няколко месеца;
 • Допуска се лоша кредитна история;
 • Работно време – денонощно;
 • Бързина на обработка на заявката – от 5 до 10 минути (в някои случаи – 1-2 часа);
 • Кредитиране на средствата – до 24 часа.

При кандидатстване за небанков кредит, клиентът избира за колко време ще изплаща сумата и размера й. Повечето фирми отпускат краткосрочни кредити с неголяма сума. Някои организации имат услуга за разсрочване, върху която се начислява такса.

Ако заявлението бъде одобрено, парите ще ви бъдат преведени по банков път. В някои случаи забавянето на превода може да се дължи на вина на банката издател на картата.

Ако заявлението бъде одобрено, парите ще ви бъдат преведени по банков път. В някои случаи забавянето на превода може да се дължи на вина на банката издател на картата.