Безлихвен кредит за 1 месец  

Търсите бърз белихвен кредит за един месец /30 дни

 

Когато искате кредит, без значение за каква цел, лихвата е едно от нещата, на които трябва да обърнете внимание. Много често лихвените проценти са много високи, което прави заемите от фирми неизгодно за вас.

Дори ако говорим за бърз заем, чрез който сумите обикновено са по-малки от тези, които могат да се получат от банков заем, се препоръчва да се вземат предвид принципите на отговорното кредитиране, именно за да се избегнат ситуации, при които може да се направи невъзможно да изплатите заема си в предварително уточнения срок.

 

Безлихвен кредит до 30 дни

Условията, на които всяко физическо лице трябва да отговаря, за да получи достъп до безлихвен кредит за 1 месец, са минимални, а именно:

  • Да имате минимална възраст от 18, в някои случаи от 21 или 23 години, в зависимост от кредитиращата компания.
  • Да имате регулярен месечен доход, който не е задължително да бъде от заплата или пенсия. Тези доходи могат да бъдат например от аренди, наеми, патенти, дивиденти, издръжки, обезщетения, майчинство и други.
  • Да имате банкова сметка, където заемът може да бъде преведен. Може да вземете също така парите от каса на Изи Пей или от гише на физически офис на заемодателя.

Безлихвен заем за 30 дни

Този вид заем се отличава със следните характеристики:

  • Вие не плащате нищо до падежа за заетите пари.
  • Голямото предимство на тези видове заеми, както подсказва името, е тяхната 0% лихва. Трябва обаче да вземем предвид условията, при които трябва да отговаряте за да получите достъп до него.
  • Времето за одобрение на такъв заем е много кратко и е предназначено специално за хора, които се нуждаят от пари възможно най-скоро. Обикновено парите се изпращат в рамките на максимум 1-2 работни дни от одобрението на заема, като срокът за превод зависи и от поисканата сума.
  • Бързият безлихвен заем е лесно достъпен благодарение на множеството компании, които предлагат тази услуга.
  • Не са необходими много документи и периодът за отговор е кратък, така че ви помага в случай на спешна ситуация, която не търпи отлагане.
  • Кредитите се одобряват без проверка на кредитната история в ЦКР.
  • Може да разчитате на поверителност.

Ние сме онлайн платформа за сравнение на кредитни сделки. Използваме достъпен и разбираем език, така че цялата информация да е ясна и прозрачна за всички. Изберете решение и кандидатствайте директно от нашата платформа с бутона Заяви.

Written by roro rorov